Download
Loading...
Gà vườn(chọi nồi, chọi xoong, chọi dao, chọi thớt...) đánh nhau như gà chọi.

Gà vườn(chọi nồi, chọi xoong, chọi dao, chọi thớt...) đánh nhau như gà chọi.