Download
Loading...
Gà vườn(chọi nồi, chọi xoong, chọi dao, chọi thớt...) đánh nhau như gà chọi.

Gà vườn(chọi nồi, chọi xoong, chọi dao, chọi thớt...) đánh nhau như gà chọi.

2 a e gà hàng ngày rất hòa thuận a bảo em nghe.1 hôm thằng a đi đánh nhau với hàng xóm về thằng e không nhận ra, thế là đánh nhau.